top of page
Law

Nakazy ochrony 

Przybycie szeryfa do twojego domu i wydanie nakazu ochrony może być przerażającym i mylącym doświadczeniem.  Konsekwencje wydania nakazu ochrony przeciwko Tobie mogą być dość poważne.  Jesteśmy tutaj aby pomóc.  W Grabowski Law Group pomogliśmy wielu naszym klientom walczyć i odwoływać nakaz ochrony.  Tobie też możemy pomóc.    

Co to jest nakaz ochrony

Ustawa Illinois o Przemocy Domowej  określa zasady regulujące nakazy ochrony w Illinois. ( 750 ILCS 60/ )  Nakaz ochronny to nakaz sądowy, który zakazuje Pozwanemu (osobie, przeciwko której wydano nakaz ochrony) podejmowania różnych czynności.  Ogólnym celem nakazu ochrony jest powstrzymanie dalszej krzywdy i ograniczenie dostępu sprawcy do ofiary.  Nakaz ochrony może zabronić Pozwanemu jakiegokolwiek kontaktu z Wnioskującym, może nakazać Pozwanemu trzymanie się z dala od różnych obszarów, może nakazać Pozwanemu wzięcie udziału w zajęciach doradczych lub nakazać wiele innych rzeczy w celu ochrony Pozwanego.   

 

Kto może złożyć wniosek o nakaz ochrony?

Ustawa Illinois o Przemocy Domowej  ustawa 750 ILCS 60/201(b) stanowi, że wniosek o wydanie nakazu ochronnego może złożyć wyłącznie:
(1) „ osoba, która była maltretowana przez członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego”
(2) „przez jakąkolwiek osobę w imieniu małoletniego dziecka lub osoby dorosłej, która była maltretowana przez członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego i która ze względu na wiek, stan zdrowia, niepełnosprawność lub niedostępność nie może złożyć wniosku”
(3) „przez jakąkolwiek osobę występującą w imieniu niepełnosprawnej osoby dorosłej wysokiego ryzyka, która była maltretowana, zaniedbywana lub wykorzystywana przez członka rodziny lub członka gospodarstwa domowego”.

Przez lata sądy określały, co oznaczają te zasady oraz kto jest, a kto nie jest zaliczany do każdej z grup osób, które mogą wystąpić o nakaz ochrony.  Jeśli występujesz o nakaz ochrony lub bronisz się przed nim, potrzebujesz adwokata, który rozumie i dobrze zna prawo.  

Jakie są konsekwencje wydania nakazu ochrony przeciwko mnie?

Posiadanie nakazu ochrony może mieć wiele długotrwałych konsekwencji.  Możesz nie mieć możliwości wchodzenia lub przebywania w niektórych obszarach; może to obejmować miejsce zamieszkania.  Możesz mieć zakaz posiadania jakiejkolwiek broni palnej; może być konieczne zwrócenie licencji FOID lub Conceal Carry.  Naruszenie nakazu ochrony może być ścigane jako niezależne przestępstwo kryminalne z bardzo poważnymi konsekwencjami, w tym karą pozbawienia wolności. 

Court

Połączenie 

847-414-0413

E-mail 

Napisz do nas

bottom of page